• Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
 • 0740 056 851

slider4

cerere oferta2
Controlul intern managerial reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul unei organizatii, in vederea:

 • atingerii obiectivelor organizatiei intr-un mod economic, eficient si eficace;
 • respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
 • protejarea bunurilor si a informatiilor;
 • prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor;
 • calitatii documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

Managerul general/ordonatorul de credite, precum si celelalte persoane care ocupa o functie de conducere in entitatea publica, sunt responsabile pentru crearea si functionarea acelui sistem de control intern care sa dea o asigurare rezonabila ca obiectivele entitatii vor fi atinse.

Conceptul de responsabilitate manageriala

A exercita managementul unei organizatii (entitate publica sau o structura organizatorica a acesteia), in limitele unor constrangeri interne si externe, in scopul realizarii eficace, eficiente si in conformitate cu legea a obiectivelor stabilite, a comunica intr-un mod transparent despre acest lucru si a raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor manageriale in conformitate cu tipul de raspundere juridica.

Principii fundamentale ale controlului intern

 • Managerul general / ordonatorul de credite este responsabil de realizarea obiectivelor entitatii;
 • Managerul general / ordonatorul de credite isi poate delega autoritatea fara a fi eliberat de responsabilitatea generala;
 • Nu exista responsabilitate manageriala fara autoritatea corespunzatoare;
 • Responsabilitatea necesita transparenta si raspundere;
 • Sistemul trebuie sa se bazeze pe verificari si masuri corective in cadrul entitatii, dar si pe verificari externe.

Necesitatea controlului intern/managerial

1. Cerinta normativa imperativa: (art. 4 din O.G. nr. 119/1999 prevede ca fiecare conducator de entitate are obligatia implementarii si dezvoltarii SCI/M, iar neaplicarea dispozitiilor mentionate poate implica sanctiuni contraventionale).

2. Argument de ordin istoric: angajamentul luat de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana de adoptare a unui nou tip de management in entitatile publice, care viza intarirea responsabilitatii manageriale si implementarea SCI/M; un element urmarit in evaluarea sistemelor de control existente in tarile candidate la uniune il reprezenta implementarea CFPI.

3. Argument de ordin managerial: SCIM include exercitarea adecvata si eficace a tuturor functiilor managementului. Totodata, controlul reprezinta o functie de baza a managementului (ex.: planificarea, organizarea, conducerea, controlul - R.L. Daft).

4. Sprijina atingerea scopului entitatii: Orice entitate urmareste atingerea unui scop: prestarea de servicii sau obtinerea unor rezultate. Cand managementul nu detine un bun control asupra activitatilor entitatii (nu exista CI/M) exista riscul ca obiectivele sa nu fie atinse, fiind chiar amenintata existenta sau continuitatea organizatiei.

5. Instrumentul de baza al managementului: prin CI/M compara rezultatele obtinute de entitate cu obiectivele stabilite pentru identificarea unor posibile abateri, analizeaza cauzele care le-au determinat si dispune masurile corective sau preventive ce se impun.

Cadrul legal care reglementeaza sistemul de control intern managerial in Romania

 • Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 • Ordinul Nr. 1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
 • Legea 234/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
 • Ordinul Nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
 • Ordinul Nr. 1423/2012 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

Standardele de management/control intern la entitatile publice din Romania conform OMFP 946/2005

Mediul de control

Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA

Standardul 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

Standardul 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA

Standardul 4 - FUNCTII SENSIBILE

Standardul 5 - DELEGAREA

Standardul 6 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

Performante si managementul riscului

Standardul 7 - OBIECTIVE

Standardul 8 - PLANIFICAREA

Standardul 9 - COORDONAREA

Standardul 10 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Standardul 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI

Standardul 15 - IPOTEZE, REEVALUARI

Informarea si comunicarea

Standardul 12 - INFORMAREA

Standardul 13 - COMUNICAREA

Standardul 14 - CORESPONDENTA

Standardul 16 - SEMNALAREA NEREGULARITATILOR

Activitati de control

Standardul 17 - PROCEDURI

Standardul 18 - SEPARAREA ATRIBUTIILOR

Standardul 19 - SUPRAVEGHEREA

Standardul 20 - GESTIONAREA ABATERILOR

Standardul 21 - CONTINUITATEA ACTIVITATII

Standardul 22 - STRATEGII DE CONTROL

Standardul 23 - ACCESUL LA RESURSE

Auditarea si evaluarea

Standardul 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI

Standardul 25 - AUDITUL INTERN

PROEXLINE ofera un program complet de consultanta cu privire la proiectarea, implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial in cadrul organizatiei publice.

Programul nostru de consultanta urmareste conformarea cu toate cerintele celor 25 de standarde de management / control intern prevazute de OMFP 946/2005 prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 • Analiza initiala a sistemului de control managerial existent in cadrul entitatii publice.
 • In cadrul acestei prime etape, consultantul PROEXLINE va evalua gradul de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul fiecarui compartiment din structura organizatorica a entitatii publice.
 • Constituirea unei structuri (comisie) cu atributii privind organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern/managerial.
 • In aceasta etapa, se va stabili componenta comisiei (grupului de lucru), formata din angajatii entitatii publice, care vor fi responsabili de desfasurarea activitatilor necesare implementarii sistemului de control intern/managerial. Recomandam prezenta sefilor de compartimente/departamente din cadrul entitatii publice.
 • Stabilirea Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al comisiei.
 • Se va intocmi un regulament de organizare si functionare al comisiei de lucru, care va contine urmatoarele capitole: dispozitii generale, structura organizatorica a comisiei, organizarea sedintelor si mecanismul de luare a deciziilor, atributiile comisiei, atributiile presedintelui comisiei, atributiile secretariatului comisiei, atributiile conducatorilor de compartimente, dispozitii finale.
 • Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 • Consultantul PROEXLINE, impreuna cu grupul de lucru, vor elabora un program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, in cadrul caruia se vor preciza directiile de actiune, activitatile, responsabilii precum si termenele pana la care trebuiesc realizate activitatile stabilite in program.
 • Implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
 • Etapa presupune derularea de catre comisia de lucru a activitatilor prevazute in cadrul programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, sub atenta coordonare si indrumare a consultantului PROEXLINE. Etapa se desfasoara numai impreuna cu membrii comisiei de lucru. Se va avea in vedere conformarea entitatii publice cu toate cerintele prevazute de cele 25 de standarde ale OMFP 946/2005.

Calitatea si credibilitatea serviciilor de consultanta oferite de PROEXLINE

Reputatia PROEXLINE depinde de realizarea cu succes a implementarii sistemului de control intern managerial de catre Dvs. tocmai de aceea PROEXLINE va face toate eforturile necesare pentru antrenarea, consultarea, instruirea si incurajarea organizatiei Dvs. in vederea realizarii implementarii sistemului de control intern / managerial OMFP 946/2005. PROEXLINE garanteaza lipsa neconformitatilor si neregularitatilor din rapoartele de audit intocmite in urma evaluarii conformitatii de catre organismele abilitate - Curtea de Conturi, Audituri publice interne, etc cu conditia respectarii intocmai a recomandarilor consultantilor nostri. In cazul in care auditorii interni constata totusi implementarea partiala a sistemului de control intern / managerial, ne angajam sa remediem neconformitatile constatate.